Adobe phát hành Khẩn cấp bản Cập nhật cho nhất khai Thác

 

Adobe đã phát hành một bản cập nhật khẩn cấp mà giải quyết 3 quan trọng lỗ hổng bảo mật trong đó có được phát hiện bởi TrendMicro tuần này. Cả ba người các lỗ hổng có thể cho phép một kẻ tấn công để tạo ra một thiết kế đặc biệt trang web mà khai thác những lỗ hổng bảo mật để thực hiện từ xa mã vào các nạn nhân, máy. Điều này sẽ cho phép những kẻ tấn công để tải về các tập tin, thực hiện lệnh, và có đầy đủ điều khiển của máy tính của nạn nhân.

Cập nhật này được phát hành vào ngày 19, nhưng như các bạn đã được dùng để phân phối độc hại hoặc thực hiện các cuộc tấn công, Adobe đẩy nó ra nhanh hơn. Nó là tôi cho rằng bất cứ ai sử dụng Adobe Flash nâng cấp phiên bản mới nhất liệt kê ở dưới bàn.
 

Ý kiến của bạn