Bản cập nhật cho nhất tổn thương dự kiến vào ngày 19

 

Trước đó, trong tuần này, chúng tôi đã báo cáo rằng sau khi Adobe phát hành của nó khổng lồ bản cập nhật cho Flash và Đọc TrendMicro phát hiện một thương hiệu mới zero ngày khai thác cho Flash. Này khai thác được tích cực là sử dụng trên những trang web để cài phần mềm trên một máy tính nạn nhân. Lỗ hổng này bây giờ có nhãn bởi Adobe như APSA15-05 và là mục như AGENT 2015-7645. Adobe dự định sẽ phát hành một bản cập nhật cho vá này, vấn đề tiếp theo tuần vào ngày 19.

Lỗ hổng này cho phép tấn công để kiểm soát một khai thác máy tính và không có cách giải quyết khác hơn là để tắt máy tính. Nếu bạn không cần đèn cược an toàn sẽ được vô hiệu hóa nó trong bất kỳ các bạn sử dụng.

 

Ý kiến của bạn