Google Cập nhật An toàn Duyệt để cảnh báo về lừa Đảo trang Web

Google đã cập nhật An toàn của họ Duyệt năng để cảnh báo khách của các trang web mà được coi là lừa đảo. Google phân loại lừa đảo trang web như người giả vờ để hành động, hoặc cố gắng để trông và cảm thấy, như một công ty đáng tin cậy hay những người mà cố gắng để lừa bạn làm một cái gì đó như gọi cho công nghệ hỗ trợ hay cài phần mềm. Tính năng này là tin tức tuyệt vời cho Crôm người như nó không phải là không phổ biến phần mềm quảng cáo cho người cung cấp, để giả vờ để được công ty đáng tin cậy như Adobe, Google, hoặc Microsoft để lừa bạn cài phần mềm mà bạn không cần.

Khi Crôm người truy cập những loại trang web, bây giờ họ sẽ được hiển thị cảnh báo nói rằng các trang web site bạn đang truy cập là lừa đảo. Một ví dụ về những gì cảnh báo này trông giống như có thể được nhìn thấy sau.
 

 

Nếu một dùng được hiển thị cảnh báo này khi lướt web, họ cần phải rất thận trọng với những gì họ cung cấp thông tin hoặc những gì họ tải và cài đặt nếu họ quyết định tiếp tục xem trang web.

Ý kiến của bạn