Halo 5: người phát hành cho Một Xbox

 

Hôm nay là một ngày trọng đại cho tất cả các người hâm mộ Halo hôm nay là Halo 5: người đã được phát hành trên toàn thế giới cho các bạn. Này, trò chơi Halo nhượng quyền đánh dấu sự bắt đầu của những gì đang đến cho tương lai trò chơi Halo, mà là để không còn hỗ trợ thế hệ cuối cùng bàn giao tiếp do phần cứng hạn chế.

Trò chơi chọn lên 8 tháng sau sự kiện của Spartan OPs chế độ trò chơi Halo trong 4 năm 2558, và được chơi từ quan điểm của hai đội khác nhau; Đội Xanh dẫn bởi Thầy Giám đốc và người bộ tư lệnh Osiris đội. Đội Xanh, ủ của Thầy Giám đốc và đồng đội của mình từ Spartan-II: Linda-058, Kelly-087, và Fred-10, đang điều tra một PHIM trạm nghiên cứu thực hiện bởi những Ước được gọi là Argent mặt Trăng.

Sau khi họ disappereance, bộ tư lệnh Osiris, bao gồm các Spartan-IV tác Jameson Locke Holly Tanaka Olympia Vale, và Edward Buck, được giao nhiệm vụ theo dõi các Đội Xanh sau họ biến mất.

Ý kiến của bạn