Microsoft Flash An ninh bản Cập nhật cho Internet Explorer

 

Microsoft phát hành ngày hôm nay, an ninh một bản cập nhật cho Internet Explorer 10 Internet 11, và Microsoft Cạnh đó cập nhật các gói Adobe Flash thư viện. Vá này chỉ dành cho người của cửa Sổ 8, Chủ Windows 2012, cửa Sổ của anh Windows 8.1 Chủ 2012 2, cửa Sổ ĐƯỢC 8.1, và cửa Sổ 10 và giải quyết các lỗ hổng có thể cho phép một kẻ tấn công từ xa để thực thi mã trên một máy tính. Nó là tôi khuyên tất cả các người ngay lập tức cập nhật này vì vậy mà Internet Explorer là không còn bị tổn thương.

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng thậm chí nếu bạn không thể sử dụng Thám hiểm khác mà sử dụng nó sẽ vẫn còn bị tổn thương. Ví dụ, Office 2007 và 2010 cả sử dụng Internet và sẽ bị tổn thương nếu bản cập nhật này là không cài đặt.

Trong Microsoft an ninh tư vấn họ giải thích thế nào kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này:

Được cập nhật!

Ý kiến của bạn