Microsoft Vá 3 Cập Nhật Quan Trọng

 

Nếu bạn đã không được cập nhật cửa Sổ này tuần sau đó, bạn cần để được cập nhật. Ngày hôm qua Microsoft phát hành sáu cập nhật bảo với ba của chúng được đánh dấu như là quan trọng. Microsoft cập nhật được dán nhãn quan trọng khi các lỗ hổng có thể được khai thác, bởi một điều khiển từ xa dùng để thực hiện mã trên máy tính. Điều này được thực hiện bởi kẻ tấn công việc tạo ra đặc biệt trang web mà khai thác những lỗ hổng, khi một người tới thăm họ từ một dễ bị tổn thương phiên bản của các cửa Sổ. Một khi các lỗ hổng là khai thác những kẻ tấn công có thể thực hiện mệnh lệnh đó tải và thực hiện phần mềm trên máy bị ảnh hưởng.

Nếu bạn đã không được cập nhật Windows tuần này, đó là mệnh lệnh mà bạn làm như vậy, càng sớm càng tốt. Các lỗ hổng mà là vá bao gồm:

Ý kiến của bạn