Nó Cáo 14 Riêng tư Mã Chìa khóa cho Từ Nạn nhân

 

Trở lại vào tháng chúng tôi đã báo cáo rằng Nó đã có thể khôi phục một số của riêng tư mã chìa khóa cho cả hai Từ và BitCryptor virus lây nhiễm và đã được cung cấp cho họ trên NoRansom trang. Rất tiếc, lúc đó Nó chỉ có khoảng 800 tên, và rất nhiều những người sử dụng công cụ của họ không thể tìm thấy chìa khóa giải mã. Gần đây, Nó cùng với hà Lan cảnh Sát bắt giữ sau đó phát triển và đã có thể phục hồi các phần còn lại của chìa khóa. Vào ngày 28, Nó phát hành số còn lại 14 ngàn riêng tư giải mã khóa của họ NoRansom trang web.

Nếu bạn đã bị nhiễm bằng BitCryptor hoặc Từ virus lây nhiễm và vẫn có các tập tin mã hóa sau đó bạn có thể sử dụng của họ tò mò để lấy chìa khóa và giải mã của các tập tin. Để học làm thế nào để sử dụng sự tò mò, Nó đã đặt cùng một hướng dẫn làm thế nào để sử dụng công cụ của họ ở đây.

Ý kiến của bạn