Thỏa thuận mới: 92% của các Microsoft Chứng nhận Giải pháp Sư: Chủ sở hạ Tầng Nhiên Bó

 

Một thỏa thuận mới được phát hành ngày hôm qua cho 92% của một Microsoft Chứng nhận Giải pháp Sư: Chủ sở hạ Tầng Nhiên Bó. Các khóa học này thường đi cho $790.00, nhưng có được giảm giá 92% $59.99 USD. Đối với những người đang tìm cách để trở thành một chứng nhận MCSE, đây là một món hời giá bó để chuẩn bị cho kỳ thi. Lưu ý, đó là thỏa thuận này là cho việc học chỉ và không bao gồm một thi phiếu.

Này e-học khóa học bó được mô tả như là:

Tiết lộ: Đây là một StackCommerce đối phó với sự hợp tác BleepingComputer.com. Để tham gia vào vụ này hay quà bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản của chúng tôi StackCommerce cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về làm thế nào StackCommerce xử lý thông tin đăng ký hãy xem StackCommerce Chính Sách. Hơn nữa, BleepingComputer.com kiếm được một hoa hồng cho mỗi bán thực hiện thông qua StackCommerce.

Ý kiến của bạn