Thỏa thuận mới: 93% một Cisco Chứng nhận Mạng lưới liên Kết (tìm hiểu) và Chuyên nghiệp (NHANH) Chứng nhận Gói

 

Một thỏa thuận mới được phát hành ngày hôm nay cho 93% của một Cisco Chứng nhận Mạng lưới liên Kết (tìm hiểu) và Chuyên nghiệp (NHANH) Chứng nhận Gói. Các khóa học này thường đi cho $1,051, nhưng có được giảm giá 93% để $65.99 USD. Cho những người quan tâm đến học làm thế nào để cấu hình Cisco định sử dụng mới nhất định tuyến giao thức này e-học bó vẻ như nó có thể là một lựa chọn tốt.

Này e-học bó lại được mô tả như là:

Tiết lộ: Đây là một StackCommerce đối phó với sự hợp tác BleepingComputer.com. Để tham gia vào vụ này hay quà bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản của chúng tôi StackCommerce cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về làm thế nào StackCommerce xử lý thông tin đăng ký hãy xem StackCommerce Chính Sách. Hơn nữa, BleepingComputer.com kiếm được một hoa hồng cho mỗi bán thực hiện thông qua StackCommerce.

Ý kiến của bạn