Thỏa thuận mới: 98% của một Bọn An ninh Huấn luyện Chuyên nghiệp và Chứng nhận Gói

 

Một thỏa thuận mới được phát hành ngày hôm nay cho 98% của một Bọn An ninh Huấn luyện Chuyên nghiệp và Chứng nhận e-học Bó. Các khóa học này thường đi cho $1,995, nhưng có được giảm giá 98% $39 USD. Cho những người quan tâm đến máy tính, an ninh và muốn tìm hiểu làm thế nào để phân tích phần mềm cho lỗi, có thể nhận ra điểm yếu trong các hay làm thế nào để giảm thiểu tấn công, khóa học này có thể cho bạn.

Này e-học bó lại được mô tả như là:

Tiết lộ: Đây là một StackCommerce đối phó với sự hợp tác BleepingComputer.com. Để tham gia vào vụ này hay quà bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản của chúng tôi StackCommerce cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về làm thế nào StackCommerce xử lý thông tin đăng ký hãy xem StackCommerce Chính Sách. Hơn nữa, BleepingComputer.com kiếm được một hoa hồng cho mỗi bán thực hiện thông qua StackCommerce.

Ý kiến của bạn