Thỏa thuận mới: 98% một Thi-NÓ Chứng nhận sự Nghiệp Khóa học Bó

 

Một thỏa thuận mới được phát hành ngày hôm nay cho 98% của một Thi-NÓ Chứng nhận sự Nghiệp Khóa học Bó. Các khóa học này thường đi cho $4,099, nhưng có được giảm giá 98% $59 USD. Đối với những người đang tìm cách để lấy lại vào NÓ ngành công nghiệp và chuẩn bị cho cuộc Thi-NÓ Thi này e-học bó vẻ như nó có thể là một lựa chọn tốt. Lưu ý, đó là thỏa thuận này chỉ dành cho các khóa học và không bao gồm một thi phiếu.

Này e-học bó lại được mô tả như là:

Tiết lộ: Đây là một StackCommerce đối phó với sự hợp tác BleepingComputer.com. Để tham gia vào vụ này hay quà bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản của chúng tôi StackCommerce cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về làm thế nào StackCommerce xử lý thông tin đăng ký hãy xem StackCommerce Chính Sách. Hơn nữa, BleepingComputer.com kiếm được một hoa hồng cho mỗi bán thực hiện thông qua StackCommerce.

Ý kiến của bạn