TrendMicro bố Zero-Ngày Flash khai Thác chỉ là Adobe phiên bản Cập nhật hôm Nay

Hôm nay chỉ là Adobe phát hành một bản cập nhật cho Flash và Đọc mà giải quyết nhiều quan trọng lỗ hổng, TrendMicro thông báo rằng họ đã phát hiện ra một chưa zero ngày khai thác trong Flash. Này khai thác được tích cực được sử dụng bởi những Cầm đồ Bão bọn-gián điệp chiến dịch ở giáo phising email với một số Bộ Ngoại giao. Những email này có tin câu chuyện đó khi nhấp dẫn đến trang web lưu trữ các khai thác mã.

Rất tiếc, lỗ hổng này tồn tại trong những phát hành ngày hôm nay của Adobe Flash 19.0.0.207 và hiện không có biết cách ngăn chặn nó. TrendMicro đã thông báo Adobe và làm việc với chúng phải giải quyết chuyện này khai thác.

Ý kiến của bạn