Xbox không Dây bộ chuyển đổi for Windows 10 bây giờ đã Có

 

Như của ngày hôm qua Một Xbox không Dây bộ chuyển đổi for Windows 10 bây giờ sẵn sàng cho vận chuyển trên toàn thế giới. Này, bộ chuyển đổi cho phép để kết nối đến tám không dây Xbox Một điều khiển, và bốn nói chuyện tai nghe hay hai tai đến một cửa Sổ 10 máy tính. Rất tiếc, bộ chuyển đổi này chỉ là tương thích với Windows 10 và sẽ không làm việc với phiên bản trước cửa Sổ. Người của phiên bản trước vẫn còn bị mắc kẹt sử dụng cũ 360 điều khiển. Các bộ chuyển đến như là một sản phẩm độc lập cho $24.99 hoặc anh có thể bó nó với một Xbox không Dây điều Khiển $79.95 USD.

Để sử dụng các bộ chuyển đổi không dây bạn sẽ cần phải có một USB 2.0 hoặc USB 3.0 cảng có trên cửa Sổ 10 MÁY tính xách tay, hoặc máy tính bảng. Sau khi kết nối, sau đó bạn có thể sử dụng không dây điều khiển Xbox với hỗ trợ hay nó sống trong Một trò chơi trực tuyến của bạn cửa Sổ 10 MÁY tính.

Ý kiến của bạn